سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین علمداری – دانشگاه شیراز
عبدالمحمد علمداری – دانشگاه شیراز
داریوش مولا – دانشگاه شیراز

چکیده:

درمطالعه حاضر سینتیک ترسیب کربنات کلسیم از طریق جذب دی اکسید کربن خروجی از Flue Gas سنتزی درجریان تقطیر دورریز واحدتولید سودااش مطالعه شد ازمایشات ترسیب دریک راکتور ۲ لیتری فولادی ضدزنگ و مجهز به همزن و ژاکت حرارتی انجام شد به منظور بررسی تاثیر غلظت دی اکسید کربن برفرایند ترسیب غلظت دی اکسید کربن از۵ درصد حجمی تا ۲۰درصد حجمی تغییر داده شددرمدل سازی ترسیب کربنات کلسیم از حل همزمان معادله ی موازنه ی جمعیت و معادله ی موازنه جرم استفاده شد معادلات مدل توسط روش عددی تفاضل محدود کرانک نیکلسون حل شد پارامترهای سینتیکی معادلات سرعت هسته سازی رشد و چسبندگی موجود درمعادله موازنه جمعیت با مینیمم کردن اختلاف بین داده های تجربی و پیش بینی مدل تخمین زده شدند تخمین پارامترها نشان داد که ناخالصی های موجوددرجریان تقطیر دورریز مکانیزم تجمع را افزایش میدهد و تاخیر ناخالصی ها برهسته سازی بیشتر از رشد ذرات می باشد.