سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدیه علی بخشی – گروه مخابرات- پژوهشکده کنترل و مدیریت شبکه، پژوهشگاه نیرو
زهرا شریف پور – گروه مخابرات- پژوهشکده کنترل و مدیریت شبکه، پژوهشگاه نیرو
محمدامین حجتی کرمانی – گروه مخابرات- پژوهشکده کنترل و مدیریت شبکه، پژوهشگاه نیرو

چکیده:

پایلوت سیمولاتور شبکه مخابرات نوری بخش انتقال صنعت برق کشور با توجه به نیازهای موجود در این صنعت در حال حاضر در حال پیاده سازی در فضای آزمایشگاهی می باشد. هدف از راه اندازی این پایلوت،شبیه سازی شرایط واقعی شبکه مخابرات نوری بخش انتقال صنعت برق کشور می باشد به گونه ای که بتوان تکنولوژی های جدید مطرح در صنعت برق که نیاز به ارتباطات مخابراتی دارند را قبل از نصب در صنعت ازطریق این پایلوت مورد آزمون قرار داد و الزامات مد نظر را بررسی نمود. به این منظور لازم است مشخصات شبکه واقعی از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و سپس طراحی بخش های مختلف پایلوت با استناد به آن انجام شود. همچنین در این پایلوت آزمایشگاهی، به عنوان قدم آنالوگ و دیجیتال TPS اول شبیه سازی ارتباط مخابراتیبر روی بستر مخابرات نوری به منظور انجام آزمو نهای عملکردی مرتبط مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله الزامات طراحی سیمولاتور مذکور از جنبه های مختلف از جمله شبکه فیبر نوری، تجهیزات انتقال و دسترسی، شبکه سنکرون سازی و الزامات فضای آزمایشگاه به منظور پیاده سازی پایلوت مورد توجه قرار گرفته است.