سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرمسعود تابان – دانشجوی دکترای مهندسی عمران- ژئوتکنیک- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسل
خانجان نظری جودی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
یاسین رجب نژاد – دانشجوی دکترای مهندسی عمران- ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
احسان پدرام – کارشناس ارشد سازه-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

با توجه به اطلاعات تجربی واقعی از وضعیت خاک های تشکیل دهنده حوزه شهر اراک می توان وضعیت ژئوتکنیکی زیر سطح این ناحیه را ترسیم نمود و بر اساس ان در زمینه خاک های مسئله دار نکاتی را بدست اورد. در مقاله حاضر کوشش شده است ضمن ارائه یک سیمای عمومی از نوع لایه بندی ها و انواع خاک ها و رسوبات در این ناحیه ، با نگاه کنجکاوانه ای به خاک های مسئله دار (به ویژه خاک های رمبنده) تحلیلی بر نوع پراکندگی آنها و میزان انها اشاره گردد.