سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی ادب ایثار، هنر شهادت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ریحانه فرامرزی کفاش – مدرس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

چکیده:

شهادت پرواز به سوی ملکوت اعلی و معراجی بدون بازگشت است شهادت آخرین منزل سیرخلق به سوی حقمی باشد مقامی است که تنهانصیب اولیای خاص خدا می شود اینگونه پرواز و معراج بالاترین و والاترین هدف انسان مسلمان می باشد که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست سوال اصلی مقاله این است که واژه ی شهادت چگونه در کلام الهی به کارگرفته شده است بنابراین دراین مقال با توجه به مجال محدود و بصورت اختصار از منظر واژه شهادت به کلام الله مجید نگریسته شده است نگارنده ی مقاله برای رسیدن به پاسخ سوال یاد شده دراین مقاله شهادت و کلمات مشتق از ریشه شهد را در قرآن موردب ررسی قرار داده و برای شهید ویژگیهای مهمی را با توجه به آیات قرآن برشمرده است: شهدا جاودانان عالم، شهدا عالمان عالم، شهدا شاهدان جمال الله، آخرین سیر شهدا شهادت