سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سرگل رحیمی –
علی اصغر کلاگری –
علی عابدینی –
هادی امین رسولی –

چکیده:

مطالعه ژئوشیمیایی عناصر (اکسیدهای اصلی، فرعی و عناصر نادر خاکی) در یک افق کائولندار سنگهای کربناته در منطقه زاغه، دیواندره، استان کردستان اطلاعات مهمی در ارتباط با منشاء عناصر، محیط رسوب- گذاری و شرایط پالئورداکس منطقه فراهم کرده است. این افق دارای محتوای کربنات متغیری ۴۴٫۵۸to 3.17 % میباشد. این افق غنی از SiO2 بوده و مقدار آن با CaO رابطه معکوس دارد. محتوای REE+Y در سنگ آهکهای زاغه نسبت به مقدار میانگین PAAS (مقدار میانگین سنگهای رسوبی پس از آرکئن استرالیا) NASC (ترکیب شیل آمریکای شمالی) و مقدار میانگین پوسته قارهای فوقانی نرمالیزه شدهاند. یافته های حاصله برای LREE ها غنی شدگی و برای HREE ها تهی شدگی نشان میدهند. شواهد ژئوشیمیایی حاکی از رسوبگذاری در یک محیط کاملا اکسیدان با آلودگی مواد قارهای میباشد. همچنین مقایسه نسبتهای (فرمول در متن اصلی مقاله) سنگهای این افق با یافتههای سنگهای فلسیک و میفیک و پوسته قارهای بالای بعنوان منشاء حاکی از تحت تاثیر قرار گرفتن این افق توسط هوازدگی سنگهای فلسیک تا حد واسط میباشد.