سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر بیات – شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان
رضا نوروزیان – دانشگاه زنجان
ابولفضل جلیلوند – دانشگاه زنجان
گئورگ قره پتیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در سیستم های قدرت پیشرفته، به دلیل استفاده گسترده از بارهای غیر خطی مانند ادوات الکترونیک قدرت، راه اندازهای ماشینهای AC کور ههای القائی و نظیر آنها، میزانهارمونیک های تولیدی افزایش چشمگیری دارد. در این مقاله با توجه به قابلیت پرتابل بودن پیل سوختی و اهمیت استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر، پیشنهاد می شود تا در کنار تامین بار پیل سوختی به عنوان منبع تمیز انرژی، با نصب بر باس حاوی بار غیر خطی، به صورت فیلتر کننده ی توان عمل کرده و از انتشار جریان های هارمونیکی به شبکه توزیع جلوگیری کند. در این مقاله با استفاده از تئوری توان لحظ های و سیستم کنترلی مناسب برای این ،dc رگولاسیون ولتاژ باس منظور شبیه سازی شده و نتایج آن برای حالتهای مختلف کاری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از شبیهسازی در نر م افزار MATLAB بیانگر قابلیت کنترل مناسب پیل سوختی و سیستم کنترلی مورد استفاده، جهت تامین بارهای خطی و غیر خطی م یباشد.