سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریبا مومنی ترکمان – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ قائم مقام و معاونت اجرایی شمالغرب تهر

چکیده:

تا قبل از بوجود آمدن کامپیوتر ها داده های جغرافیایی به صورت سنتی با استفاده از نقشه ها و به صورت نقاط ، خطوط ، سطوح ترسیم شده بر روی کاغذ یا فیلم نشان داده می شدندکه بررسی علمی این اطلاعات در حجم وسیعی از داده ها امکان پذیر نبود. اما امروزه سیستم اطلاعات جغرافیای GIS این مشکل را حل نموده است.در مقاله حاضر سعی بر این است که گزارشی هرچند معاونت GIS مختصر از فعالیتهای انجام یافته در بخش اجرایی شمالغرب استان تهران ارائه گردد تا خوانندگان محترم تاحدی با تلاشهای مستمر تیمGISاین معاونت آشنا گردند.مقدمه ، سیستمGISسیستمهای کامپیوتری هستند که جهت ذخیره و بکارگیری اطلاعات جغرافیایی از آنها استفاده میشود. به طور کلی یکGISبرای جمع آوری ، ذخیره وتجزیه و تحلیل داده هایی استفاده می شود که موقعیت جغرافیایی آنها یک مشخصه اصلی و مهم محسوب می شود.پروژه GISتهران شامل سه بخش عمده می گردد:۱٫ جمع آوری اطلاعات مکانی و توصیفی۲٫ تشکیل پایگاه داده و ورود اطلاعات جمع آوری شده۳٫ تشکیل لایه های اطلاعاتی ، برقراری ارتباط با پایگاه داده و ارائه کلیه لایه های اطلاعاتی بر روی نرم افزار تحت فرمت تعیین شده