سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم توکلی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

شناخت سیستم HACCP اصول و کاربرد آن در صنعت غذا امری ضروری می باشد چرا که HACCP یک سیستم اگاهی دهنده مداوم و جامع درباره ایمنی غذا می باشد که برای پیش گیری از پیشرفت خطرات در صنعت طراحی شده و بنابراین درجه بالایی از ایمنی غذا را تضمین می کند با به کارگیری سیستم HACCP می توان از فساد محصولات و هدررفتن آنها جلوگیری نمود و اقتصاد جامعه را بهبود بخشید Hazard Analysis Critical Control Point) HACCP یک بررسی سیستماتیک روی اجزای تشکیل دهنده محصول غذایی شرایط فرایند حمل و نقل انبارداری بسته بندی، توزیع و مصرف کننده را در بر می گیرد این انالیز اجازه می دهد که در جریان فرایند نواحی حساس را که خطر افرین هستند شناسایی نماییم بنابراین با پیاده سازی HACCP قادر خواهیم بود نقاط کنترل بحرانی رادر سیستم تعیین کنیم یک نقطه کنترل بحرانی هر نقطه ا ززنجیره محصول غذایی از ماده خام تا محصول نهایی است که فقدان کنترل در آن نقطه منجر به ریسک ایمنی غذا می شود که از نقطه نظر استاندارد غیرقابل پذیرش است.