سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

احمد فخار – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
رضا نصیری نوش آبادی – دانشجوی ارشد تبدیل انرژی
محمد واحدی – دانشجوی ارشد تبدیل انرژی

چکیده:

دراین مقاله طرحی جهت کاهش مصرف انرژی تهویه تونلها که توسط سیستم های کامپیوتری و مدارهای الکترونیکی هدایت می شود ارایه شده است دراین سیستم از مدارهای کنترلی با دقت بسیاربالا که جهت کاهش مصرف انرژی برنامه نویسی شده اند استفاده شده است این سیستم کنترلی براساس میزان سرعت باد محلی وابسته به جهت وزش باد دمای داخل تونل و میزان آلودگی درهرنقطه میتواند با کاهش توان و یا خاموش کدن تعدادی ازجت فن ها ازمیزان انرژی مصرفی جهت تهویه داخل تونل بکاهد با استفاده از این سیستم اگردرمدت زمانی ازشبانه روز سرعت بادمحلی از حد مجازی بیشتر باشد انگاه تعدادی ازجت فن ها درورودی با خروجی وابسته به جهت باد که به آنها نیازی نیست میت وانند با سرعت توان کمتری کارکرده و یا بصورتکامل غیرفعال شوند که درنتیجه این امر منجر هب کاهش مصرف انرژی خواهد شد.