سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین اسکندری آبرزگه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
یوسف رامهرمزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهر
سلمان پوزش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ۳
یحیی زارع خفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، ت

چکیده:

این سیستم میتواند از صدمات احتمالی ناشی از خرابی کانال انحرافی و یا هرنارسایی اساسی دیگر در سیستم که ممکن است به واحد بر قآبی زیرزمینی ما آسیب برساند، جلوگیری کند از آنجا که در کشور ما تعداد اینگونه نیروگا ههای زیر زمینی بر قآبی در حال افزایش است. لذا استفاده از این سیستم بسیار کاربردی و حیاتی است.