سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احسان خسروی مشیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه
حمیدرضا ناجی – استادیار ، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرما
فاطمه بنی اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه

چکیده:

در سالهای اخیر استفاده از شبکههای موردی سیار در بسیاری از کاربردهای حساس گسترش یافته است، و به دنبال آن امنیت به عنوان یکی از مسائل مهم در آنها مطرح شده است. در شبکه موردی سیار اگر یک گره نفوذی وارد شبکه شده و کشف نشود، این گره نفوذی می تواند کارایی شبکه را بسیار پایین آورد. البته تکنیکهای زیادی برای امن کردن مسیر (مانند تکنیک سگ نگهبان و ارزیاب مسیر) پیشنهاد شده اند اما در این تکنیکها اگر دو گره پشت سر هم نفوذی باشند امکان کشف گرههای نفوذی وجود ندارد. در این مقاله روش جدیدی معرفی میشود، که با استفاده از این روش، نفوذهایی مانند حمله سیاه چاله و یا بسیاری از حملههایی که توسط همکاری چند گره نفوذ کننده انجام میگیرند، و بستهها را حذف می کنند، کشف گردند.