سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا عیدی – استادیار مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان – عضو هیات عل

چکیده:

حمل ونقل کالاها یکی از فعالیتهای مهم در درون نواحی شهری بشمار می رود. از سوی دیگر نامعینی های محیط لجستیک شهری ناشی از حوادث غیرقابل پیشبینی نظیر رخ دادن تصادفات، خرابی وسائل نقلیه و تراکم ترافیککه در طی حمل ونقل بار و تحویل کالا به مشتریان؛ ممکن است اتفاق بیفتد منجر به افزایش تاخیر و افزایش هزینه ها می شوند. در نتیجه برای تطبیق با این واقعیتها، ضروری است مسیریابی مجدد کامیونها یا زمانبندی مجدد تحویل؛ در زمان واقعی انجام شود. از اینرو برای رویارویی با تغییرات و پویایی های محیط واقعی؛ هدف از این تحقیق، شناسایی نیازمندیهای اساسی مدیریت پویای وسیله نقلیه و ارائه معماری سیستم آنلاین مدیریت ناوگان مبتنی بر اطلاعات ترافیکی در زمان واقعی می باشد تا از طریق کنترل و هدایت وسائل نقلیه در حال توزیع و ارائه توصیه های هوشمندانه به رانندگان وسائل نقلیه در خصوص مسیریابی مجدد آنها موجب بهبود در لجستیک شهری شود.