سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا دهستانی بافقی – دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی حمل ونقل دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
مجتبی رجبی بهاءآبادی – دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی حمل ونقل دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
علی اکبر فروتن – دانش اموخته برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با توجه به پویایی سیستم عرضه و تقاضا در حمل و نقل و به تبع آن متغیر بودن وضعیت ترافیکی شهرها، کنترل تقاطعها با زمانبندی ثابت اقدامی کارآمد نیست. بر این اساس، نیاز به هوشمندسازی کنترل تقاطعها، امری محسوس به نظر میرسد. امروزه در شهر تهران از سیستم هوشمند کنترل چراغ (اسکتس) بدین منظور استفاده میشود. از آنجاییکه این سیستم برای شرایط ترافیکی در کشور استرالیا طراحی شده است، بکارگیری آن بدون در نظرگرفتن رفتار رانندگان و شرایط ترافیکی در این شهر، همواره با مشکلاتی همراه است که میتوان با شناسایی آنها و تلاش در جهت رفع آنها، به کارایی این سیستم افزود. در این مقاله سعی شده است، در ابتدا سیستم اسکتس به صورت خلاصه معرفی شود. سپس، مشکلات بکارگیری این سیستم در شهر تهران تبیین شود. درنهایت، در راستای رفع مشکلات اشاره شده، راهکارهایی ارائه میشود