سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

افراسیاب میرزایی – مدیر امور توسعه شثکههای آتیاری و زهکشی شرکت آب منطقهای استان گلستان
محمدرضا حسینی – مدیرطرح سیتم هشدارسیل شرکت آب منطقهای استان گلستان
محمدیار محمدی – مدیر طرح کنترل سیل آب منطقهای استان گلستان
حبیب ا… آزادیان – کارشناس شرکت مهندسیه مشاور

چکیده:

باتوجه به وقوع سیلابهای مخرب سالانه دراستان گلستان و ایجاد خسارت های سنگین جانی و مالی به مردم منطقه و به منظور پیشگیری از بروز این صدمات درسال ۱۳۸۴ سامانه سیستم هشدار سیل حوزه آبریز رودخانهگرگانرود توسط شرکت آب منطقه ای استانگلستان تعریف و درسال ۸۶ اجرای این طرح شامل طراحی و نصب سیستمهای جمع آوری و ارسال اطلاعات هیدروکلیماتولوژی حدود ۴۷ ایستگاه منتخب منطقه هواشناسی هیدرومتری و برف سنجی درسطح ۱۱ زیرحوزه گرگان رود آغاز گردید سیستم جمع آوری اطلاعات از محل هریک از ایستگاه ها تا محل دفتر مرکزی کنترل براساس سه زیرمجموعه ذیل عمل می نماید زیرمجموعه دیتالاگر و ادوات اندازه گیری زیرمجموعهتله متری زیرمجموعه سوپروایزری نرم افزار HM-DCS با نصب برروی سرور اصلی DCS بعنوان قلب سیستم تله متری و هشدار سیل وظیفه جم عآوری اطلاعات از ایستگاه های محلی و پردازش داده ها را برعهده دارد.