سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مینا احتشام منش – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
ملکه جابری کوشکی – مدرس دانشگاه پیام نور نیشابور

چکیده:

امروزه سازمان ها تحت فشار های رقابتی برای نوآوری و همسوکردن استراتژی کاریشان با این نوآوری ها هستند یکی از آخرین فناوری های اطلاعاتی در زمینه تحول سازمانها، سیستم برنامه ریزی منابع سازمانERP است، که بسیاری ازسازمان ها به منظور دستیابی به اهداف خویش از این سیستماستفاده می کنند.هدف اصلی از بکارگیری این فناوری، نفوذ فناوری اطلاعات در تمامی مراحل فعالیتهای یک سازمان یا بنگاه اقتصادی است تا منابع مختلفبتوانند با یکدیگر و رعایت تبادلات منطقی بین هم، خروجی یکپارچه ای را ارائه کنند. در این مقاله سعی داریم به معرفیسیستم برنامه ریزی سازمان و بررسی ماژول حسابداری آن و نقشی که این سیستممی تواند در جهت بهبود فرایندهای مالی و حسابداری سازمانی داشته باشد بپردازیم. امروزه بحثهای زیادی درزمینه تغییرنقش و گسترش وظایف حسابداران صورت گرفته است، به گونه ای کهبسیاری ازصاحب نظران معتقدند که جایگاه حسابداران ، از یک گروه حسابدارساده به افرادی تغییریافته است که می توانند نقش تعیین کننده ای را درکسب و کارسازمان ایفا نمایند. پس می توان گفت هدف اصلی از این مقاله پاسخ به این سوال است که چگونه میتوان از سیستم هایERP در جهت پاسخگویی به نیازها در حوزه حسابداری بهره جست.