سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدرضا تقوا – دانشگاه علامه طباطبائی
محمدحسین حاجی رجبعلی –

چکیده:

هدف این مقاله بررسی این نکته است که چگونه ابعاد مختلف نظامهای پشتیبان تصمیم گیری گروهی را میتوان به عنوان منابع مزیت رقابتی دربستر سازمان های با شکل جدید درمحیطهای پیچیده رقابتی به کارگرفت نظامهای پشتیبان تصمیم گیری گروهی ارتباطات کامپیوتر و تکنولوژیهای پشتیبان تصمیمات را برای حل مشکل درجلسات گروهی تلفیق می کند نظام تصمیم گیری گروهی میتواند قابلیت پردازش اطلاعات گروهی را افزایش دهد می تواند به عنوان ابزاری مستقل یا تکمیلی برای تعامل گروهی به کارگرفته شود و یا به عنوان ابزاری برای تاثیر گذاری برفرایندهای گروهی استفاده شود بخشهای اساسی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری گروهی مثل مکاتب فکری تصمیم گیری گروهی گروه افزارها و سیستم پشتیبان تصمیم گیری تشریح میشود و درانتها با ما معرفی خود سیستم پشتیبان تصمیم گیری گروهی درمورد مزایای آن صحبت می شود.