سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید رحمان ترابی – دانشیار،دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئو فیزیک،دانشگاه صنعتی شاهرود
عماد خراسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ،دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیزی

چکیده:

یکی ازمهمترین مراحل درحفر فضاهای زیرزمینی تامین پایداری آنها با ملاحظات فنی و اقتصادی می باشد درمورد گالریها و دسترسی های معادن زغال سنگ نیز این مساله حائز اهمیت استدراین مقاله انواع سیستم های نگهداری مورد استفاده درگالریهای معادن زغال سنگ که با توجه به تشکیلات زمین شناسی عموما درسنگهای رسوبی با ساخت لایه ای می باشد موردبررسی قرارمیگیرد همچنین روشهای کاربردی درتحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری مناسب برای این فضاها به تفکیک بررسی می شود با ارایه مثالهایی ازکشورهای مطرح درزمینه استخراج زغالسنگ پیشنهاد گردیدکه به جای استفاده ازروش سنتی کاربرد قابهای چوبی به روشهایی با راندمان بیشتر نظیر استفاده ازمیل مهارها و شاتکریت ها توجه شود.