سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدجمال الدین واسعی – پژوهشگاه نیرو
مهرداد حبیبی نیا – شرکت مهندسی قدس نیرو
محمدرضا شریعتی –

چکیده:

با توجه به رشد تقاضای انرژی مشترکین برق و رسیدن خطوط انتقال به آستانه حداکثر ظرفیت مجاز بارگیر یشان، افزایش ظرفیت انتقال توان ضروری می نماید. از آنجاییکه احداث خطوط نیرو، هزینه هایسنگینی را دربرداشته و مراحل طراحی و اجرای آنها زمانبر می باشد و با توجه به مسائل زیست محیطی، در اختیار گرفتن حریم مناسب برای احداث خطوط دارای موانعی می باشد، از اینرو شرکت های برق به دنبال روشیعملی و اقتصادی برای تامین برق در زمان اوج مصرف و زمانی که خطوط به آستانه حداکثر بارگیری خود می رسند می باشند. استفاده از سیستم های مانیتورینگ online خطوط با هدف افزایش توان انتقالی، باعث کاهش نیاز به احداث خطوط جدید و معضلات مربوطه شده و به طبع آن موجب کاهش هزینه ها و سرمایه گذاری ها می گردد، به قسمی که با استفاده از این تجهیزات می توان از شبکهبصورت بهینه بهره برداری نمود. در مقاله حاضر، ضمن معرفی اجمالی این سیستم ها و سوابق بکارگیری آن در کشورهای مختلف، برخی مطالعات فنی و اقتصادی انجامپذیرفته در این تحقیق مورد توجه قرار می گیرد. پیش بینی می گردد با اجرای پایلوت این نوع سیستم ها در کشور، راه برای کاهش احداث خطوط جدید و استفاده بهینه از امکانات موجود هموار گردد که در سطح کلان منافع مالی فراوانی را عاید شرکت های برق خواهد ساخت.