سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید دهقان بنادکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران برنامه ریزی حمل و نقل
مجتبی ترابی میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران

چکیده:

با توجه به پراکندگی مراکز تولید مصرف و همچنین منابع و معادن مواد اولیه درسطح جهان و ضرورت تامین توجیه فنی و اقتصادی درایجاد یک سیستم حمل و نقل مستقل جهت جوابگویی به نیازها و ایجاد ارتباط بین سه بخش مواد اولیه تولید و مصرف تصمیم گیران بخش صنعت و حمل و نقل را با محدودیت هایی روبرو نموده است بنابرانی درسالهای اخیر جهت رفع این محدودیت ها و استفاده بهینه از سرمایه گذاری های انجام گرفته در بخش حمل و نقل رویکردی جدی جهت بهره گیر یاز حمل و نقل ترکیبی درایجاد ارتباط بین سه مرکز یاد شده فراهم شده است استفاده از سیستمهای ترکیبی جاده ـ دریا ـ جاده ، ریل ـ دریا ـ ریل ، جاده ـ ریل ـ جاده ، دریا ـ ریل ـ جاده و بالعکس تقریبا سیستمهای عمده حمل و نقل ترکیبی رایج درجهان میب اشند. دراین مقاله ضمن ارایه توضیحاتی در مورد حمل و نقل ترکیب یبه بررسی سیستم نوین ترکیبی راه ریل که از آن به عنوان ابزار موثری جهت توسعه پایدار و حفظ محیط زیست در اروپا و امریکا استفاده شده و رشد قابل توجهی نیز داشته است می پردازیم.