سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم میرزایی – عضو هیات علمی گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات
محمد ارجمند – مدرس گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات

چکیده:

توجه به رشد جمعیت و بالا بودن آمار تصادفات منجر به فوت در کشور، ضرورت تحقیق و بررسی در مورد راهکارهای جلوگیری از این معضل بررسی شد که یکی از آنها استفاده از سیستمهای حمل و نقل هوشمندITS بود. در ابتدا به بیان مفاهیم و تعاریف کلی در مورد این سیستم ها پرداخته شده و ضرورت بررسی این سیستمها با بیان چند سئوال مطرح شده است. در بخش های بعدی مکان های اجرا شده و موقعیت این سیستمها در جهان بررسی میشود و در حوضه کشوری به مکان های اجرا شده این سیستمها پرداخته و میزان تأثیر شان در کشورمان مورد بحث قرار میگیرد و نهایتاً در بخش آخر سیستمهای اجرا شده در خراسان رضوی و میزان تأثیرات آنها بررسی می شود