سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن فلاح – هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
لاله نیساری – کارشناسی ارشدمهندسی مدیریت
پگاه نیساری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین مقاله به ارزیابی عملکرد سیستم های مختلف تولید همزمان برق و حرارت برای ساختمان ها براساس بازده انرژی و اگزرژی پرداخته می شود چهارسیستم تولید همزمان با مولدهای پایه توربین بخار توربین گاز موتوردیزل و زمین گرمایی دراین تحقیق مورد بررسی قرارگرفه است همچنین تاثیرات پارامترهای اصلی عملکرد مانند فشاربخار دمای آب روی بازده های انرژی و اگزرژی بیان شده است با استفاده از تحلیل اگزرژی تحلیل مناسب تری و با معناتری براساس شایستگی سیستم ها بدست می آید بررسی ها نشان میدهد سیستم موتوردیزل و زمین گرمایی بازده اگزرژی بالاتری نسبت به سیستمهای توربین بخار و توربین گاز دارند کاربرد تولید همزمان درسیستمهایی با انرژی مصرفی بالا مفیدتر است و درکاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگیهای زیست محیطی نقش برجسته ای دارد.