سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سهیل مردانی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس معاون تحقیق و توسعه شر
علیرضا نوری – مدیر واحد ترافیک ، کارشناس ارشد راهو ترابری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمیدرضا فوری – کارشناس مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با توجه به نیاز روز افزون به حمل و نقل عمومی شهری و همچنین با توجه به کلان بودن سرمایهگذاریهای انجام شده در این بخش و از سوی دیگر تنوع بسیار بالای این سیستم ها در دنیا، تحقیق بر روی یافتن گزینه برتر و استفاده از مزایای آن میتواند راهگشای بسیاری از مشکلات موجود در حمل و نقل همگانی شهری گردد. در این مقاله سیستم های مرسوم و همچنین معرفی شده و با توجه به Translohr و نهایتا Phileas ، Civis ،GLT سیستم های نوین ترکیبی حمل و نقل شهری مانند معایب و مزایای هر یک از لحاظ قابلیت دسترسی، قابلیت نگهداری، میزان اطمینان و ایمنی وسایل مقایسهای به عمل آمده است. با وجود مزایای بسیار زیاد سیستم حمل و نقل عمومی به وسیله تراموا در صورتی که معایب ترامواهای چرخ فلزی حل گردد می توان سیستم حاصل را بهترین سیستم حمل و نقلی در نوع خود دانست. با توجه به بررسی های به عمل آمده در بین سیستم های با ظرفیت متوسط حمل و نقل عمومی مذکور، سیستم ترنسلور از قابلیت های بالاتری برخوردار میباشد و از لحاظ فنی گزینه بالاتری تلقی می گردد.