سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی حبیبی کولایی – کارشناس ارشد مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
مریم احمدی –
اطهر السادات میر کریمی –

چکیده:

از انجایی که وجود سیستم های اطلاعاتی یکی از شاخصهایی توسعه سلامت می باشد پرستاران نیز برای پیشبرد اهداف مدیریتی و بالینی از این سیستم ها استفاده می کنند درحال حاضر سیستم های کامپیوتری مختلفی درکشور ایران وجود دارند که به ثبت اطلاعات مربوط به پرستاری می پردازند قسمت پرستاری این سیستم ها بیشتر مربوط به مدیریت تخت های بخش انتقال و جابجایی بیماران ثبت درخواست ها و نتایج پاراکلینیکی ثبت درخواست های دارویی ثبت ویزیت علائم حیاتی گزارش پرستاری و غیره می باشد دراین پژوهش کاربردی که به صورت مقطعی درسال ۱۳۸۹ انجام شد سیستم های اطلاعات پرستاری ۹ شرکت اصلی ارایه کننده سیستم اطلاعات بیمارستانی با هدف بررسی وضعیت آنها از لحاظ برآوردن کردن نیازهای اطلاعاتی مربوط به مجموعه حداقل داده های پرستاری سیستم های طبقه بندی پرستاری ثبت و گردآوری داده ها و گزارشات و ارایه پیشنهادات کاربردی مورد مطالعه قرارگرفتند ابتدا با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای به بررس یمتون و منابع مختلف پرداخته هشد سپس با تهیه چک لیستی پایا و روا نیازهای سیستم های اطلاعات پرستاری توسط صاحب نظران اولویت بندی شدند.