سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن میثاقی فاروجی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

باتوجه به اهمیت مدیریتبحران درجلوگیری از وقوع بحران ها و کاهش خسارات ناشی از بحران زلزله که خصوصا برایکشورهای درحال توسعه بسیار سنگین و درروند دستیابی به توسعه پایدار جبران انها بسیار هزینه بربوده و نیز فرایند توسعه را سالهای به تاخیر می اندازد دراین تحقیق ضمن معرفی مدیریت بحران سیستم های اطلاعاتی موثر را درفرایند اجرا و تحقق این مدیریت نوین معرفی می کنیم زیرا سیستمهای اطلاعاتی درواقع حیاتی ترین منبع تامین کننده اطلاعات تحلیل ها و راه حلهای استراتژیک درهنگام مقابله با بحران زلزله می باشند و نقش بسیار سرنوشت سازی درپیش بینی پیشگیری ومهار ریسک و بحران زلزله دارند که دراین تحقیق به آنها خواهیم پرداخت