سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر کفاش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
حمیدرضا کریمی نیا – استادیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از راه کارهای پژوهشگران برای جداسازی محصولات بیوتکنولوژی استفاده از سیستم های دوفازی آبی به عنوان جایگزین برای استخراج مایع – مایع با سیستم های رایج آب و حلال آلی می باشد دراین روش یک محلول آبی حاوی دو پلیمر یک پلیمر و نمک با مواد فعال سطحی درشرایط خاص تشکیل دو فاز آبی میدهد ویژگیهای متفاوت الکترواستاتیکی اجزای تشکیل دهنده هر فاز باعث میشود تا بیومولکولهایی مانند پروتئین و آنریم ها دریک فاز تجمع یابند و جدایش آنها ازناخالصی ها انجام شود دراین مقاله انواع سیستم های دو فازی آبی معرفی شده اند و نتایج پژوهش های اخیر برای جداسازی آنزیم های پروتئاز ارایه شده است پروتئاز ها دارای کاربردهای صنعتی گسترده در تولید شوینده ها صنایع غذایی دارویی و نساجی می باشند و دارای منابع حیوانی گیاهی باکتریایی و قارچی می باشند مطالعات انجام شده نشان میدهد که جداسازی آنزیم پروتئاز از منابع مختلف ذکر شده با استفاده ازسیستم های دوفازی آبی یک روش مناسب است.