سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد نوری تیرتاشی – دانشجوی سال چهارم مهندسی عمران سد و شبکه دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

یکی از مسائل مهم در طرح سدها مسئله جلوگیری از نفوذ یا نشت آب از مخزن، پی و دیواره های مخزن سد به خارج است فرار آب در پاره ای اوقات باعث ناپایداری سد گردیده و ایمنی طرح را بخطر انداخته و از طرف دیگر نقش ذخیره ای سد را از بین برده و سد را غیر قابل استفاده می سازد. در سدهای متعارف بتنی و خاکی، مشکل فرار آب از بدنه سد توسط سیستم های آببند موثر به حد مجازکاهش می یابد و لذا بجز در مواردی که غفلت طرح از شناسائی وجود کارست، لایه های قابل نفوذ و با گسل و یا بی توجهی پیمانکاران سد سازی در کار خود که مطابق استانداردهای طراحی عمل نکرده اند، مشکل آببندی چندان جلب توجه نمی کند. اما در سدهای انفجاری که اساس کار بر تجمع و تراکم ناگهانی مصالح سنگ و خاک دانه هاست نمی توان انتظار داشت که تراکگم موارد در تمامی بدنه سد به حدی باشد که نشت آب به حد مجاز کاهش یابد.لذا اساسی ترین مشکل سدهای انفجاری پس از عملیات انفجار بزرگ و ساخت بدنه سد مسئله آبگذری از پی جناحین و بدنه سد است.