سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کاوه خاکسار – کارشناس بذر موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

چکیده:

بذر بعنوان مهمترین نهاده و اساسی ترین واحد تولید می تواند تضمین کننده تداوم حیات ارقام گیاهی محسوب گردد و خصوصیات ژنتیکی را مانند پلی از نسلی به نسل دیگر منتقل نماید. بذر قسمتی از گیاه ایت که در صورت ورود به شرایط محیطی مناسب می توان گیاه جدیدی را با همان ریخته ارثی بوجود آورد و از این نظر گنجینه ژنی منحصر به فرد به شمار می رود. بهمین دلیل است که بذر را می توان به عنوان جلوه گاه نهایی توان علمی و فنی و تلفیق آخرین دستاوردهای علوم و تکنولوژی دانست. امروزه بدلیل عرضه فوق العاده انواع تکنولوژیهای کارساز و موثر، بذر بصورت یک کالای صنعتی مطرح می گردد و تهیه و تولید بذر با ساختار ژنتیکی مشخص و از قبل تعیین شده سالم و دارای کیفیت مطلوب از جنبه های رشدی، یکی از پیش نیازهای اصلی و پایه ای جهت توسعه صنعت بذر و رشد بخش کشاورزی کشور می باشد. همواره رابطه مستقیمی میان استراتژی راهبردهای توسعه کشاورزی پایدار و جایگاه بذر وجود داشته است. ارقام جدید گیاهی با تلاش و کوشش فراوان به نژادگران گیاهی پس از ۸ تا ۱۲ سال کار مدوام و مستمر بدست می آید و بهمین دلیل است که حفظ اصالت ژنتیکی، خلوص فیزیکی، کیفیت و سلامت بذر از طریق برنامه های کنترل و گواهی بذر اهمیت ویژه ای دارد.