سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا ملک – گروه GISدانشکده مهندسی نقشه برداری ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو
شمس الملوک علی ابادی – مدیریت GISسازمان نقشه برداری کشور، تهران ایران ،

چکیده:

پیشرفت فناوری در زمینهای شبکه های داده و مخابراتی، تجهیزات کوچک همراه و سیار، زمینه ایجاد و رشد گرایش جدیدی تحت عنوان حسابگری همراهMobile Computing) را فراهم ساختهاند. تلفیق پردازشگری همراه با سنجندههای مختلف تعیین موقعیت و جهت در محیطهای باز و بسته، بعضی از تحلیلهای مکانی و امکانات سیستمهایGSSMرشته جدیدی تحت عنوان سیستمهای اطلاعات مکانی همراه را بوجود آوردهاند. این رشته نحوه دسترسی به دادهها و مفاهیم استفاده از اطلاعات را در یک دنیای سیار- مبنا دستخوش تغییرات شگرف قرار دادهاند. برروی همین اصل امروزه شاهد توجه به استفاده از سیستمهای اطلاعات همراه برای استفاده در سرویسهای ناوبری هستیم.با وجود پیشرفتهای وسیعی که در این زمینه شاه بوده ایم، هنوز کماکان مشکلات و محدودیتهای زیادی وجود داشته که کاربرد چنین سیستمهایی را محدود می کند. حرکت کاربر باعث شده تا محیط اطراف و شرایط استفاده از سرویس لحظه به لحظه تغییر کند . در عموم سرویسهای ناوبری موجود از یک نوع نقشه برای شرایط مختلف استفاده می شود. این در حالی است که در محیط همراه وسیار تابع شرایط فیزیکی، محیطی، دستگاهی، زمانی و مکانی کاربر بای از نقشه مناسب آن استفاده شود . از طرف دیگرحرکت باعث می شود تا امکان تعامل مستقیم کاربر با واسط کاربر سرویس مشکل شود. تعامل مستقیم کاربر با سیستم، خصوصا برای بعضی از سرویسهای خاص مانند ناوبری خودرو در برخی مواقع می تواند خطرآفرین باشد. بدین منظور سیستم باید هوشمندانه عمل کرده و به صورت خودکار با تغییرات محیطی سازوار شود. برای اینکه یک سرویس مکانی بتواند خود را با شرایط و وضعیتهای متفا وت سازوار سازد، یکی از روشهایی که به تازگی برای انطباق سرویس مکانی با شرایط متفاوت موردتوجه قرار گرفته است، استفاده از پردازشگری بافت آگاه است. بافتآگاهی بهطور ساده، سنجش پارامترهای محیطی( بافت) اطراف کاربر و تطبیق خودکار سرویس با مقادیر بهدست آمده می باشد. ما در تحقیق حاضر با استفاده از حسابگری بافت آگاه، مشخصات نقشه هوشمند، سیستم ناوبری بافت آگاه را بدست آورده و برای یک بخش از تهران پیاده سازی کردیم. همچنین سیستم راهنمای گردشگر همراه (MOTA)که توسط ما طراحی و پیاده سازی شده موید قابلیتهای نقشه های بافت آگاه در حوزه افراد پیاده می باشد.