سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید جلیلی – دانشگاه تربیت مدرس پژوهشکده شهید بهشتی
واحد مافی –

چکیده:

محور اصلی این تحقیق بازیابی معنایی اطلاعات از منابع اطلاعاتی وب با بهره گیری از هستان شناسی می باشد بازیابی معنایی مستلزم سازمان دهی معنایی اطلاعات در وب بوده و بدون داشتن اطلاعات معنایی در مورد اطلاعات درون وب بازیابی معنایی امکان پذیر نمیباشد معناسازی خودکار برا یصفحات وب در قالب هستان شناسی معین حاکم بر مفاهیم آنها موضوعی است که دراین تحقیق به آن پرداخته شده و با استفاده از واژه هستان شناسی انجام شده است در سیستم معرفی شده دقت و فراخوانی در استخراج روابط معنایی هستان شناسی از درون صفحات وب بررسی شده است.