سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مژگان عدالت نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،دانشکده مدیریت
مهناز عدالت نژاد –
سید محسن هاشمی –

چکیده:

پیوند الوگرافت به پیوند عضو یا بافت بین دوجانداراز یک گونه واحد که از نظر ژنتیکی با هم متفاوتند اطلاق می شود تفاوت ژنتیکی بین گیرنده ودهنده از بزرگترین ریسک های این نوع پیوند است لذا تصمیمگیری صحیح درراستای مناسب ترین گیرنده ضروری است پراکندگی بیماران دربیمارستانهای مختلف همچنین پراکندگی مراکز تصمیم گیرنده و هماهنگ کننده باعث پیچیدگی و کندی روند مدیریت پیوند عضو با روشهای سنتی می شود سرعت بالای تخریب عضو پس از بازیافت برضرورت تصمیمگیری سریع می افزاید هدف از اینتقحیق تدوین یک مدل چندعامله است که با جستجوی هوشمند درفایلهای اطلاعاتی بیمارستان ها با پردازش و تصمیم گیری موازی با دقت و سرعت بالا مناسب ترین گیرنده را برای یک عضو به صورت خودکار و با حداقل دخالت نیروی انسانی شناسایی کند. فرایندها با استفاده از Agent UML مدلسازی شده و مدل پیشنهادی درقالب یک سیستم چندعامله بصورت نمونه برای عضو کلیه با زبان جاوا و چارچوب عامل گرای JADE پیاده سازی شده است.