سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا عباسی سراجی – دانشگاه پیام نور دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علمی مدیریت فناوری اطلاع

چکیده:

پیشرفت های اخیر درزمینه سرعت و سهولت استفاده از اینترنت و سرعت و قدرت سکوهای نرم افزاری و کامپیوترهای شخصی باعث شده است که محیطهای مبتنی برتشریک مساعی و سایر سیستمهای آموزشی توزیع شده به سرعت رشد نمایند دراین رابطه تلاشهای گوناگونی درجهان و درایران برای طراحی پیاده سازی و توسعه سیستمهای آموزش الکترونیک صورت گرفته است و سیستم مدیریت محتوای آموزش محور اصلی یک واحد آموزش الکترونیک می باشد که مابقی بخشها از طریق این بخش به ارایه خدمات می پردازند دراین مقاله سعی شده است مشخصات یک lms مناسب و استانداردهای بین المللی آن را بررسی شده و چارچوب مناسب برای یک سیستم آموزش الکترونیک ارایه نماییم.