سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زکیه احمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
علی ناصری – دانشگاه جامع امام حسین ع
سیده ندا قرشی – دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده:

نیاز روزافزون به استفاده ازفناوری های نوین درعرصه ارتباطات ضرورت استقرار نظام مدیریت امنیت اطلاعات را بیش ازپیش آشکار می نماید دراین مقاله ضمن اشاره به برخی از ویژگیهای این نظام مدیریتی به معرفی استانداردهای بین المللی موجوددراین زمینه و نحوه رویکرد مناسب اشاره شده است سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS راهکارحل مشکلات درسیستمهای اطلاعاتی میب اشد و به مدیران این امکان را میدهد تا بتوانند امنیت سیستم های خود را با به حداقل رساندن ریسکهای تجاری کنترل کنند ISMS درمجموع یک رویکرد نظام مند مدیریت اطلاعات حساس به منظور محافظت از آنهاست امنیت اطلاعات چیزی فراتر ازنصب یک دیواره آتش ساده یا عقد قرار داد با یک شرکت امنیتی است درچنین رویکردی بسیارمهم است که فعالیت های گوناگون امنیتی را با راهبردی مشترک به منظور تدارکیک سطح بهینه از حفاظت همراستا کنیم نظام مدیریتی مذکور باید شامل روشهای ارزیابی محافظت مستندسازی و بازنگری باشد.