سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طیبه محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علی معتمدزادگان – عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی

چکیده:

بسته بندی نقش مهمی درفرایند تولید ایفا می کند بسته بندی موادغذاهاه را مناسب تر می سازد و باعث تضمین ایمنی بیشتر غذاها دربرابر میکروارگانیسم ها و تغییرات بیولوژیکی و شیمیایی می شود از جمله غذاهای بسته بندی شده که عمر نگهداری غذاها را طولانی تر می کنند روشهای جدید و متنوع بسته بندی درصنعت فراوری غذاها به کارمیروند بسته بندی آسپتیک یکی ازآنها است بسته بندی آسپتیک شامل پرکردن و درزبندی محصولات باثبات میکروبیولوژیکی درظروف استریل تحت شرایطی است که مانع از آلودگی مجدد میکروبی محصول ظروف و درب ظروف تحت شرایط آسپتیک می شود فناوری استریل کردن و بسته بندی غذاها مورد توجه صنایع غذایی آمریکا و اروپا می باشد.