سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کارگاه ملی رایانش ابری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی تقدسی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد تناوری اطلاعات ، دانشگاه علوم و فنون مازندران
منا لطفی مرزناکی – دانشجوی کارشناسی ارشد تناوری اطلاعات ، دانشگاه علوم وفنون مازندران
بابک شیرازی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران

چکیده:

امروزه در سازمان های بزرگ سیستم های اطلاعاتی و برنامه های کاربردی، نقش تعیین کننده ای در مدیریت راهبردی، تصمیم سازی ، مدیریت منابع، عملکرد بهینه سازمان و … ایفا می کنند. از اینرو برنامه های کاربردی متعدد، با کاربردهای گوناگون در بستر عملیاتی شعب مختلف سازمان ها به صورت توزیع شده بهوجود آمدهاست، از طرفی کاربران بسیاری اعم از مشتریان، پی انکاران، شرکای تجاری و کارمندان مختلف در واحدهای گوناگون ستادی و صفی سازمان وجود دارند که با توجه به جایگاه، مسئولیت و وظایف خود می بایست مخاطب یک یا چند برنامه ی کاربردی شوند و به طبع توییدکننده و یا استفادهکننده از داده ها و اطلاعات آن ها باشند. در این مقاله ما با معرفی سامانه ای به نام سیستم عامل تحت وب سازمانی، که متشکل از چهارچوب ExtJS برنامه ساز تحت وب، یکپارچه کننده سیستمهای اطلاعاتی و چهارچوب یکپارچهی دسترسی به برنامههای کاربردی میباشد، کلیه قابلیت های مورد انتظار برای یی سیستم مدیریت برنامه های کاربردی سازمان را با در- نظر گرفتن کلیه محدودیت ها و موانع متصور، به صورت امن و با ارائه ی معماری پیشنهادی مبتنی بر رایانش ابری ارائه خواهیم نمود. سیستم عامل تحت وب سازمانی، کاربرد متفاوتی با سیستم عامل تحت وب معمولی داشته و بردی از معایب سیستم عامل تحت وب معمولی در سیستم عامل تحت وب سازمانی اصلاح شده است.