سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معراج رجایی – مدرس، دانشگاه فنی دکتر شریعتی ، تهران
رقیه اسدی – دانشجو،دانشگاه فنی دکتر شریعتی، تهران

چکیده:

در دوران مدرن امنیت دادهها نقش بسیار مهم و حیاتی برای کسب و کارهایی دارند که بر روی اینترنت از طریق کانالهای تجارت الکترونیک و تجارت موبایل صورت میگیرد . برایپرداختن به این نگرانیهای امنیتی، پروتکلهای مختلف امنیتی که از نوع کلید متقارن و کلید نامتقارن هستند توسعه یافته اند .این مقاله، در حال حاضر از یک سیستم رمزنگاری هیبریدی که ترکیبی از هر دو الگوریتم کلید متقارن است، و از خواص یک دایره و الگوریتم کلید نامتقارنRSA باCRT استفاده می کند . الگوریتم کلید متقارن دایره بر اساس هندسه – ۲ d با استفاده از ویژگی دایره است. این روش رمزنگاری بلوکی است، اما دارای مزیت تولید پیام رمزگذاری شده با اندازه ثابت در تمام موارد است.