سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمحسن فقیهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
اعظم احمدی اصل – کارشناس نرم افزار

چکیده:

با توجه به اهمیت فعالیتهای اقتصادی که از طریق بانکداری الکترونیک در دسترس عموم قرار گرفته است،بانکها بیش ازپیش بر این باورند که با تسهیل ارتباط با مشتریان، افزایش سرعت، اثر بخشی آن و از طرف دیگر ایجاد و معرفی خدمات متنوع و نوین بتوانند میزان رضایتمندی مشتریان را افزایش دهند. در این مقاله سعی بر آنست که به معرفی یک سیستم نویندر جهت افزایش کارایی و اطمینان بانکداری و درپی آن به افزایش سطح رضایتمندی مشتریان بپردازیم. این طرح که سیستم رزرو غیر حضورینوبت مشتریان نام دارد به ارائه یک راهکار نوین از بانکداری الکترونیک میپردازد که در آن مشتریان می توانند بدون مراجعه به شعبهی مورد نظر،نوبت خود را رزرو نمایند و یا بر اساس موقعیت جغرافیایی،زمان دلخواه و بانکهای سرویس دهنده،در شعبههای پیشنهادی از طرف سیستم اقدام به رزرو نوبت نماید و مشتریان فقط در زمانی نزدیک به زمان سرویسدهی در بانک حاضر شوند.در این طرح سیستم می تواند از طریق پیشنهاد مراجعه به شعب مناسب تر به مشتری،موجب بهبود تعادل بار کاری شعبگردد. در بخش دیگر از این طرح مشتریان میتوانند قبل از ورود به شعب، فرمهای بانکی مورد نظر را بصورت الکترونیکیاز طرق موبایل پر نمایند و در زمان مراجعه به شعبه فقط آنرا تائید نماید.در این قسمت به علت ثبت اطلاعات فرمها توسط مشتری بصورت الکترونیکی، ضریب اطمینان افزایش مییابد. همچنین بانکها میتوانند قبل از مراجعه مشتریان به شعبه،اطلاعات فرمها را اعتبار سنجی نمایند و از این طریق زمان حضور مشتریان در شعبهها کاهش مییابد. در این مقاله خواهیم دید که از طریق این سیستم زمان انتظار مشتریانو ترافیک کاری شعب کاهش یافته و نرخ سرویسدهی بانکها نیز افزایش مییابد