سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خسرو رضایی – دانشگاه تربیت معلم سبزوار
محمد راسق قزلباش –
جواد حدادنیا –

چکیده:

تشخیص هوشمند و به موقع آتش می تواند درمقابله با این پدیده و مهار آن موثر باشد دراین مقاله با بهبود برخی شیوه های تحلیل تصویر نظیر تبدیل تصویر RGB به تصویر HSI تطبیقی انتخاب هوشمند مقدار استانهدرجداسازی حریق چندضلعی گون سازی نواحی محصور حاصل از لبه یابی و ترکیب آن با تصویر اصلی به شناسایی و کشف حریق با دقت بسیاربالا پرداخته شده است صحت و دقت درعملکرد و تشخیص آتش با پردازش درمدت زمان اندک ازمزیت های ویژه ای هستند که سیستم پیشنهادی را از دیگر روشهای موجود تشخیص آتش نظیر تکنیک Markov ، GM ، DBFIR و سایر الگوریتم های مقالات معتبر متمایز می سازد دقت میانگین ۹۷/۵۱% بدست آمده از آزمایش ۸۳ تصویر دربردارنده حریق از محیطهای گوناگون و حساسیت بالای ۹۸درصد معنادار می باشد. این سیستم نه تنها م یتواند جایگزین مناسب و مطمئنی برای مجموعه های سنسوری موجود دراماکن مسکونی به حساب آید بلکه وجود سرعت بالا درپردازش تصاویر و آشکارسازی دقیق حریق درفضاهای وسیع و پهناور کم هزینه قابل اعتماد و مناسب است.