سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی الیاسی – مدرس آموزش عالی فخررازی ساوه
امیر طریقت – استادیار دانشگاه شهید رجایی تهران
احسان دادار – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

امروزه باتوجه به مزایای سازه های بتنی درمحیطه ای مختلف شاهد رشد قابل ملاحظه ای درتعداد سازه های بتنی می باشیم ازانجا که سازه های بتنی درهر صورت از خرابی ها و انواع اضمحلال کاملا مصون نمی باشند ضرورت برنامه ریزی وزمان بندی برایتعمیر نگهداری و ترمیم سازه ها اهمیت می یابد روند معمول موجود برای کسب اطلاعات و نتیجه گیری از آن دارای عدم قطعیت عدم دقت و ابهام می باشد و با توجه به تاثیر شرایط محیطی و رفتار پیچیده سازه ها براطلاعات کسب شده و تصمیمگیری مبتنی براین نوع اطلاعات نتایج حاصل با ابهام بیشتری همراه می باشد درصورتی که تصمیم گیری صحیح نیازمند نتایج عاری از ابهام و تشخیص دقیق نوع خرابی سازه بتنی و مقدار پیشروی آن نوع خرابی می باشد دراین پژوهش سیستم خبره فازی طراحی شد تا براساس دریافت برخی از نشانه ها به تشخیص خرابی های سازه بپردازد.