سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر طریقت – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مهدی الیاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجا

چکیده:

امروزه باتوجه به مزایای سازه های بتنی در محیط های مختلف رشد قابل ملاحظه ای درتعداد سازه های بتنی مشاهده م یشود. از آنجاکه سازه های بتنی از انواع خرابی های شیمیایی کاملا مصون نمی باشند، ضرورت برنامه ریزی و زمان بندی برای تعمیر، نگهداری و ترمیم سازه ها اهمیت می یابد. برنامه ریزی مناسب نیازمند تشخیص وگستره نوع خرابی شیمیایی می باشد که روند تشخیصی معمول دارای ابهام، عدم دقت وعدم قطعیت می باشد. این تحقیق، با ایجاد سیستم خبره فازی، با دریافت انواع نشان ههای خرابی ها، به دنبال تشخیصی صریح تر و دقیق تر از نوع و گستره خرابی شیمیایی، نسبت به روش های معمول و گذشته می باشد