سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی خانزادی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
ساسان معتقد – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله

چکیده:

بتن خودمتراکم مزایای بسیایر درتسهیل اجرا نسبت به بتن معمولی دارد خواص مقاومتی آن نیز میت واند جوابگوی نیازهای طراحی سازه باشد بنابراین به منظور اطمینان از کاربرد موفقیت آمیز این بتن لازم است مساله دوام نیز مورد بررسی کافی قرارگیرد به این منظور بتن Scc باید سیستم هوای مناسبی داشته باشد یعنی بایدحبابهای هوای کافی با سطح ویژه و ضریب شکل مناسب داشته باشند همچنین حبابهای هوا تا پایان گیرش بتن پایدار مانده و دربتن سخت شده ثابت بماند باتوجه به ریزدانه زیاد و روانی بالا دربتن scc این مسائل اهمیت خاص دارد دراین مقاله بصورت توصیفی مسائل مرتبط با حباب هوا دربتن Scc موردمطالعه قرار میگیرد.