سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهزاد سلیمانی نیسیانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ایران
ناصر نعمت بخش –
کامران زمانی فر –
بهرنگ برکتین –

چکیده:

درسیستم های جریاننظیر به نظیر روش پوش به سختی درتوپولوژی نامنظم عمل می کند گرچه انتقال داده ها سریعترازروش پول انجام میشود اما چون گره ها بصورت تصادفی توزیع شدها ند روش پوش معمولی موجب افزونگی بیشتری میشود برای بهبود توانایی انتقال سیستم جریان نظیر به نظیر طرح بررسی شده به بهبود برنامه کاربردی معمولی روش پوش درتوپولوژی نامنظم می پردازد که بدین منظور ازطراحی استراتژیک انتخاب نظیر سازگار استفاده می کند طی آزمایشات انجام شده و مقایسه این روش با روشهای دیگر ثابت شدهاست که طرح پیشنهادی کارامدتر و قوی تر از روش پوش معمولی است