سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید عمیدپور – استادیارگروه مهندسی سیستمهای انرژی،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
علی غفاری – استادگروه مهندسی سیستمهای انرژی،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس
رضا ارغنده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی سیستمهای انرژی،دانشگاه صنعتی خوا

چکیده:

تولید پراکنده انرژی الکتریکی از اهدافی است که مدتها مورد توجه بوده است. امروزه با گسترش سیستم های مختلف تولید انرژی الکتریکی، روش گوناگونی مانند استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و انواع ژنراتورها یکوچک مورد استفاده قرار می گیرد، اما هر کدام از این روش ها دارای مزایا و معایب مخصوص به خود م یباشد. از اینرو میل به داشتن نظام تولید انرژی قاب لاعتماد، کم هزینه و ساده، استفاده از توربین های گازی کوچک را ب هعنوان جایگزین مهمی معرفی کرد ه است. میکروتوربین ها در واقع توربی نهای گازی با مقیاس بسیار کوچک و ساده هستند. این توربین ها به راحتی با استفاده از انواع سوخت ها از جمله بیوماس می توانند به تولید انرژی الکتریکی بپردازند. از دیگرسو توسعه روستاها بطوری که هم مسائل کشاورزی و دامپروری رونق یابد و نیز مهاجرت شهروندان را به روستاها تشویق کند امروزه یکی از معضلات کشورهای در حال توسعه است . د راین راستا یکی از پارامترهای توسعه، تأمین برق در روستاها می باشد . از آنجایی که هزینه انتقال برق به روستاها بسیار بالا است و نیز با توجه به وسعت ایران و اقلیم خاص ان انتقال برق به برخی از مناطق کوهستانی و کویری با سختی مواجه است و نگهداری خطوط انتقال بسیار پرهزینه می باشد، لذا استفاده از میکروتوربین ها راهکار مناسبی برای تامین الکتریسیته در آن مناطق م یباشد. همچنین ایران به عنوان دومین کشور دارنده ذخایرگازی در دنیا بایستی از این فرصت استفاده کرده و هرچه بیشتر در جایگزینی گاز طبیعی به جای سایر حاملهای انرژی بویژه در جهت تولید برق اقدام نماید