سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

خسرو رضائی – دانشگاه حکیم سبزواری
غفار محمدی –
محمدرضا قاسمی – دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
مهدی کریمی – دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

این ازروشهای متداول درتشخیص سرطان پستان تصویربرداری ماموگرافی است عملکرد روش پیشنهاد شده با تست ۲۰۰ تصویر ماموگرافی ازپایگاه داده mini-MIAS انجمن تجزیه و تحلیل تصاویر ماموگرافی بریتانیا برای سنین ۵/۵±۵۰ ارزیابی شده است و تصاویر دارای رزولوشن ۶۰ میکرون بودند ابزارهای جداساز دراین سیستم تکنیکهای بهبود داده شده پردازش تصویر هستند سه فاکتوردقت AC و ویژگی SP و حساسیت SE ارزیابی شدند و سیستم درسطح قابل قبولی بطور متوسط با دقت ۹۸/۱۲درصد ویژگی ۹۵/۸۳ درصد و حساسیت ۱۰۰ درصد موقعیت توده ها را مشخص نمود ارتباط سیستم پیشنهاد شده با آنچه که متخصصان درتصاویر پایگاه داده مشخص ساخته اند معنادار بودهاست