سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا زبرجد – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک
علیرضا عصاره – گروه کامپیوتر دانشگاه شهید چمران اهواز
بیتا شادگار –

چکیده:

گسترش اینترنتو استفاده روزافزون از شبکه های کامپیوتری باعث شده تا افرادی بخواهند از طریق شبکه به سیستم کاربران حمل نموده و به اطلاعاتی که مجاز به داشتن ان نیستند دسترسی پیدا کننده سیستم تشخیص نفوذ سیستمی است که امکان شناسایی این قبیل حملات را فراهم می آورددراین روش که سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرارگرفته است بجای استفاده از یک طبقه بندخبره خاص از ترکیب چندین طبقه بند یکسان یا متفاوت به منظور تصمیم گیری نهایی استفاده می شود به منظور اینکه ترکیب نتایج طبقه بندهامفید واقع شود نیاز است طبقه بندهای پایه ضمن برخورداری از کارایی قابل قبول دارای خطاهای متفاوتی بوده و قاعده مناسبی برای ترکیب نتایج انها به کار گرفته شود لذا یک روش دو مرحله ای به منظور ترکیب نتایج طبقه بندها پیشنهاد گردیده است درمرحله اول باترکیب خبره ها یک مجموعه طبقه بند با خطاهای متفاوت ایجادمی شود درمرحله دوم با استفاده از آموزش شبکه میانجی ترکیب خطی نظرات خبره ها تولید می شود.