سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای کاربرد علوم برق و کامپیوتر در صنعت مخابرات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سپیده سلطانی فهرج – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر،هوش مصنوعی، دانشگاه بین ال
ولی الله سرلک –
مهدی رائیجی یانه سری –
رمضان تیموری یانه سری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، گروه کامپیوتر، بندرگز، ایران

چکیده:

در دنیای امروز , کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری متصل به اینترنت نقش عمدهای در ارتباطات و انتقال اطلاعات ایفا می کنند .دراین بین افراد سود جو با دسترسی به اطلاعات مهم مراکز خاص یا اطلاعات افراد دیگر و با قصد اعمال نفوذ یا اعمال فشار و یا حتیبه هم ریختن نظم سیستم ها، عمل تجاوز به سیستم های کامپیوتری را در پیش گرفته اند. از آنجا که از نظر تکنیکی ایجاد سیستم های کامپیوتری (سخت افزار و نرم افزار) بدون نقاط ضعف و شکست امنیتی عملاً غیر ممکن است , تشخیص نفوذ درتحقیقات سیستم های کامپیوتری با اهمیت خاصی دنبال می شود. سیستم های تشخیص نفوذ برای کمک به مدیران امنیتی سیستم درجهت کشف نفوذ و حمله افراد سودجو به کار گرفته شده اند .هدف این سیستم تشخیص نفوذ جلوگیری از حمله نیست و تنها کشف و احتمال شناسایی حملات و تشخیص اشکالات امنیتی در سیستم یا شبکهی کامپیوتری و اعلام آن به مدیر سیستم است.عموماً سیستم های تشخیص نفوذ در کنار دیواره های آتش و به صورت مکمل امنیتی برای آن ها مورد استفاده قرار می گیرند. این مقاله به بررسی این سیستم با استفاده از مدل مخفی مارکوف پرداخته میشود