سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی حاجیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
علیرضا حاجیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

دراین مقاله یک روش ابتکاری جهت طراحی سیستم ABS پیشنهاد گردیده است این سیستم از انجا که مبتنی برمنطق فازی میب اشد که درعمل به واقعیتهای فیزیکی سرعت کم و زیادو امثال آن نزدیکتر است از کارایی بالایی دربهینهس ازی سیستم ترمز ABS برخوردار است با استفاده از شبیه سازی درمحیط MATLAB و نرم افزار FuzzyTech خروجیهای بدست آمده بخوبی مزایای مذکور را نشان داد.