سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نجمه کارگر – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

مصرف غذاهای حاوی پروبیوتیک طی سالهای گذشته رشد روز افزون داشته است و این امر به دلیل اهمیت آنها در سلامت انسان می باشد. همراه با دیگر فاکتورها ، انتخاب مواد بسته بندی مناسب نقش مهمی در نگهداری تعداد کافی ، زنده و فعال این میکروارگانیسم ها بازی می کند و در نتیجه بر ماندگاری این محصولات و حفظ توان درمانی آنها اثر می گذارد . هدف این مقاله مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه سیستمهای بسته بندی یا مواد موثر در بسته بندی و تا ثیر آنها در ثبات غذاهای لبنی حاوی پروبیوتیک می باشد.