سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مصطفی پارسا –
ناصر ملاوردی اصفهانی –
احمد کمالی –

چکیده:

مدیریت موجودی توسط فروشنده (Vendor-Managed Inventory – VMI یکی از استراتژی هایی استکه بطور گسترده درزمینه یکپارچه سازی و ساده سازی زنجیره تامین استفاده می شود VMI مشارکتی بین تامین کننده و خرده فروشان است که به موجب آن برخلاف سیستم سنتی تامین کننده تصمیمات مربوط به بازپرسازی خرده فروشان را اتخاذ میکند تاکنوندرمطالعات پیشین ارزش زمانی پول صریحا درمدلهای تحلیلی VMI منعکس نشده است از این رو دراین پژوهش با درنظر گرفتن ارزش زمانی پول مدلهای مربوط به زنجیره تامین سنتی و VMI درموردی خاص توسعه داده شدند به منظوروارد کردن ارزش زمانی پول ابتدا ارزش فعلی هزینه ها درطی یک دوره محاسبه و سپس به افق بی نهایت تعمیم و بعد به هزینه ی همسنگ سالیانه تبدیل شده است نتایج این تحقیق به تصمیم گیرندگان کمک می کند که آیا سیستم VMI را اجرا کنند یا با سیستم سنتی به مدیریت موجودی بپردازند.