سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
علی اصغر ترخان – کارشناس ارشد مهندسی برق مخابرات، دانشگاه صنعتی شریف
نسرین ثابت – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
فرشید کی نیا – عضو هیات علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

در این مقاله مطالعه امکان سنجی فنی و اقتصادی سیستم ابتکاری تولید انرژی تجدید پذیرترکیبی بادی- خورشیدی با قابلیت جمع آوری آب باران برای تولید انرژی الکتریکی ارائه شده است که بخشی از انرژی مورد نیاز ساختمانهای بلند که این سیستم در آنها نصبشده است را تامین میکند. در این سیستم توربین بادی، سلول های خورشیدی و جمع آوری آب باران وجود دارد. طراحی براساس تجارب به دست آمده از تست توربین بادی مناسب برای برنامه هایکاربردی شمال ایران است. این سیستم جمع و جوراست و می تواند در بالای ساختمان های بلند ساخته شده و انرژی تجدید پذیرخواسته شده ساختمان رادر مکان فراهم کند. این سیستم برجوانب منفی باد سرعت پایین با افزایش جریان باد آزاد در ارتفاع بالا با استفاده ار تیغه هدایت تقویت توان قبل از ورود به بخش مرکزی توربین بادی غلبه میکند. شکل و ظاهرPAGV که اطراف توربینبادی است را می توان با معماری ساختمان و بدون تاثیر منفی دیداری ترکیب کرد. (بخشی ازساختمان می شود). این طراحی رفتار توربین های بادی را بهبود می بخشد. همچنین برای مردم اطراف آنامن تر است و آلودگی صوتی راکاهش میدهد. تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادی با استفاده از روش هزینه چرخه عمر انجام شده است.