سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی طرماح – دانشجوی کارشناسی کامپیوتر
محمدامین مراقب – کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک
حمیدرضا سبزعلیان – کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک

چکیده:

با توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات درتمامی کشورها همچنین لزوم به کارگیری این مهم در شرایط کنونی ایران و درنهایت ارتباط موثر راحت و سریع درزمینه پزشکی بین بیماران و متخصصان نیاز به زیرساختی الکترونیکی جهت ایجاد چنین ارتباطی ضروری به نظر میرسد لذا پیرو این مهم طرحی درقالب مقاله ارایه تا با روشهایی نوین چون پردازش ابری و همچنین IT as a Service بتوان پرتال طراحی شده جهت پزشکان و بیماران را بین کلیه افراد جامعه گسترش داد تاهمگی بتوانند تنها به وسیله اینترنت از سرویسهای پزشکی الکترونیکی هرچه بهتر استفاده نمایند دراین مقاله سعی شده است تا با استفاده از فناوری VDI همچنین بهره گیری از زیرساخت اینترنت امکان اتصال کلیه افراد به پرتال اطلاعات بیماران و مراکز پزشکی ایجاد شود پیشنهاد شده است تا بهدلیل ارتباط طیف متفاوت و وسیع افراد عمومی و متخصص به پرتال مذکور استانداردهایی تعیین شده تا زبان مشترک بین تمامی کاربران باشد. کلیه ارتباطات مجازی این سیستم بصورت مرکزی مدیریت و تامین شده لذا هزینه سربار طرح بطور قابل توجهی کاهش پیدا می کند.